پایان نامه مقایسه اثربخشی شیوه های افزایش خلاقیت در دانش آموزان در دروس علوم تجربی و ریاضی

سپتامبر 3, 2015

عنوان پژوهش حاضر بررسی و مطالعه مقایسه ای اثربخش شیوه های افزایش خلاقیت در دانش آموزان پایه دوم راهنمایی در دروس علوم تجربی و ریاضی می باشد که براساس آن سه روش تربیتی فعال، پویا و خلاق بارش مغزی، حل مسأله و کاوشگری مد نظر قرار گرفته و با انتخاب ۶ دسته دانش آموز به تفکیک جنسیت در دو درس علوم و ریاضی که هر درس در هر جنس توسط یک معلم تدریس می شد جمعاً ۴ معلم به تفکیک جنسیت کار تدریس در این سه گروه آزمایش را بر عهده گرفتند و پس از اجرای بیش آزمون در طول ۲ ماه روشهای آزمایشی در گروه ها در دو درس علوم و ریاضی توسط معلمان به مرحله اجرا در آمد و پس از ۲ ماه پس آزمون خلاقیت از دانش آموزان گرفته شده نتایج بیش آزمون و پس آزمون ورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت که در ذیل به آن می پردازیم.
پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایش با پیش آزمون و پس آزمون است که نتایج در مورد فرضیه شماره یک حاکی از آن است که روش بارش مغزی در افزایش میزان خلاقیت دانش آموزان تأثیر دارد. به عبارت دیگر میزان خلاقیت دانش آموزان پس از آموزش با روش بارش مغزی که بیشتر از میزان خلاقیت همان دانش آموزان در قبل از آموزش است.
داده ها در مورد فرضیه شماره ۲ حاکی از آن است که روش حل مسئله موجب افزایش خلاقیت دانش آموزان می گردد به عبارت دیگر میزان خلاقیت دانش آموزان پس از آموزش با این روش بیشتر از میزان خلاقیت همان دانش آموزان در قبل از آموزش است.
نتایج در مورد فرضیه شماره ۳ حاکی از آن است که الگوی کاوشگری در افزایش میزان خلاقیت دانش آموزان موثر است. اجرای این روش در کلاسهای علوم و ریاضی موجب افزایش میزان خلاقیت دانش آموزان شده است.
همین نتایج نشان داد که بین افزایش میزان خلاقیت دانش آموزان در روشهای مختلف تربیتی تفاوت وجود دارد و شیوه کاوشگری نسبت به دو روش بارش مغزی و حل مسئله در افزایش میزان خلاقیت دانش آموزان از کارآیی بیشتری برخوردار است و روش حل مسئله کمترین کارآیی را دارد.
نتایج مربوط به فرضیه شماره ۵ نشان داد که میزان خلاقیت دانش آموزان دختر در روش بارش مغزی و حل مسئله بیشتر از دانش آموزان پسر می باشد ولی در روش کاوشگری میزان خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر متفاوت بود.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
تعریف و بیان مسئله
ضرورت اجرا و اهمیت پژوهش
اهداف اجرای طرح
اهداف کلی تحقیق
اهداف جزئی تحقیق
فرضیه ها یا سوالات ویژه تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: پیشینه تحقیق
مقدمه
خلاقیت چیست؟
آموزش و پرورش خلاق چه هست و چه نیست
پرورش خلاقیت
آنچه مربی و معلم باید انجام دهند
راههای پرورش خلاقیت
بارش مغزی
روشهای اجرای جلسات بارش فکری
فرایند حل خلاق مسأله
الگوی کاوشگری از حقایق تا نظریه ها
مراحل آموزش کاوشگری
سوابق مربوط به تحقیق های انجام شده مرتبط با طرح و نتایج آنها
تحقیقات انجام گرفته در ایران
تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور
جمع بندی و نتیجه گیری
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش انجام تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار و روش گردآوری اطلاعات
توصیف روائی و پایائی ابزار اندازه گیری
روش تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
تحلیل توصیفی داده ها
تحلیل استنباطی داده ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیتهای پژوهش
منابع
پیوست ها

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۶۱

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.