پایان نامه اندیشه های فلسفی یورگن هابرماس و دلالتهای تربیتی آن

آگوست 27, 2015

یورگن هابرماس اندیشمند معاصر آلمانی، یکی از چهره های برجسته تفکر فلسفی و اجتماعی در قرن بیستم و قرن حاضر به شمار می آید. وی از شخصیت های برجسته نسل دوم مکتب فرانکفورت است. اگر چه او نه کتابی و مقاله ای در تعلیم و تربیت نوشته و نه در مفاهیم بنیادی تعلیم و تربیت اندیشیده است اما تأثیر عمیق و ژرفی بر تعلیم و تربیت – البته تعلیم و تربیت در معنای وسیع آن «که همان رو کردن به پرسش های بنیادی است درباره انسان، تکامل و سرنوشت او» – داشته است. رویکردی که او در فلسفه خویش در پیش می گیرد رویکردی انتقادی است و از شیء شدگی علوم انسانی و انسان نگران است و به دنبال رهایی و آزاد شدن اوست. در مقابل عقلانیت ابزاری وبر و مکتب فرانکفورت که به نوعی به بن بست رسیده بودند عقلانیت ارتباطی را مطرح می کند که رهایی بخش است. بالاخره با توجه به دیدگاههای او هدف تربیت رهایی بخشی انسان است و رویکردی را که برای رسیدن به این هدف باید در پیش گرفت رویکردی انتقادی و در واقع همان نظریه انتقادی است. نکته دیگر اینکه هابرماس بیشتر تأکیدش بر گفتمان و ارتباط است و ارتباط، زمانی بطور صحیح شکل می گیرد که آزادی باشد، آزادی یعنی اینکه انسان ترس نداشته باشد و بتواند آن اندیشه و مطلبی که بدان رسیده، بیان نماید. هر چند خیلی ها در نظر، همین نکته را بیان م یکنند و بر آن تأکید دارند اما چه بسا همین افراد آنرا در عمل نادیده می گیرند و خود را در مقامی برتر و بالاتر می بینند که این امر در تدریس و شیوه آموزش معلم قابل مشاهده است. اما آنچه مد نظر هابرماس در شیوه تدریس است همان شیوه تدریس سقراطی است که در آن معلم در موقعیت و مقامی بالاتر از دانش آموز نیست و معلم خود را به عنوان مرجعی که همه چیز را می داند تلقی نمی کند بلکه خود را در سطح دانش آموز پایین می آورد و همگام با او و با مشارکت او بالا می آید و این نکته تربیتی بسیار مهمی است که از اندیشه های تربیتی هابرماس بدست می آید.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
خلاصه ای از زندگانی هابرماس
تعریف و بیان موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف کلی تحقیق
سئوالهای ویژه تحقیق
روش انجام تحقیق
محدودیت های تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
هگل
مارکس
مکتب فرانکفورت
شکل گیری مکتب فرانکفورت و مطالعات انتقادی
نظریه انتقادی
انتقادات اصلی
نقد مارکسیستی
نقد دیدگاه پوزیتیویسم (اثبات گرایی)
نقد جامعه شناسی
نقد جامعه مدرن
نقد فرهنگ
نقد تعلیم و تربیت
آراء و اندیشه های ماکس هورکهایمر
آراء و اندیشه های تئودور آدورنو
آراء و اندیشه های هربرت مارکوزه
فصل سوم: اندیشه های فلسفی یورگن هابرماس
بیان فلسفی اندیشه های یورگن هابرماس
انتقادات اصلی یورگن هابرماس
نقد پوزیتیویسم (اثبات گرایی)
نقد مارکسیسم
تحلیل هابرماس از سرمایه داری مدرن
نقد پست مدرن ها
بانگری نظریه انتقادی
فصل چهارم: اندیشه های تربیتی یورگن هابرماس
هابرماس و تحقیق علمی
نظریه علائق مولفه دانش
علائق فنی
علائق عملی
علائق رهایی بخش
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع فارسی
منابع لاتین

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۴۷

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند