پایان نامه بررسی تاثیر عوامل درون مدرسه ای در گرایش دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه نسبت به نماز

سپتامبر 4, 2015

نماز یک نیاز حقیقی و ضروری برای انسان است و به میزان ضرورتی که برای فرد و اجتماع دارد ، دارای آثار و فایده های نیکوی فردی و جمعی است. تحقیق حاضر به بدنبال بررسی تاثیر عوامل درون مدرسه ای در گرایش دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه نسبت به نماز بود. این تحقیق توصیفی و به روش میدانی انجام گرفت ؛ بدین منظور ۴۷ نفراز دانش آموزان ختر سال سوم متوسطه در جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند.ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، پرسشنامه محقق ساخته شامل ۲۰ سوال با مقیاس خیلی کم ، کم ، زیاد و خیلی زیاد بود. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم از طریق آمار توصیفی با استفاده از spss و Excel انجام گرفت .
نتایج یافته ها :
۱- امکانات و فعالیت های مدرسه در سنجش گرایش دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه نسبت به نماز تاثیر زیادی دارد.
۲- جو مذهبی حاکم بر مدرسه ، در سنجش گرایش دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه نسبت به نماز تاثیر زیادی دارد.
۳- محتوای کتابهای مذهبی مدرسه ، در سنجش گرایش دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه نسبت به نماز تاثیر زیادی دارد.
۴- عوامل و نمادهای مذهبی مدرسه ، در سنجش گرایش دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه نسبت به نماز تاثیر زیادی دارد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
نماز
معرفی اجمالی نماز
شرایط اقامه نماز و انتظارات از آن
آثار نماز
نقش نماز در زندگی دنیوی
نقش نماز در بهداشت و درمان
نقش نماز در روح و روان
نقش نماز در اخلاق و تربیت
نقش نماز در فکر، اعتقاد و عرفان
راههای جذب نوجوانان و جوانان به نماز
نماز و دانشمندان جهان
نماز نیازی حقیقی و ضروری
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
ابزار جمع آوری داده ها
جامعه آماری
نمونه آماری
روش های آماری
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
آزمون سوالها
فصل پنجم: خلاصه تحقیق، بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
منابع
پیوست
فهرست جداول
جدول ۴-۱- توصیف تأثیر امکانات و فعالیت های مدرسه در سنجش گرایش دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه نسبت به نماز
جدول ۴-۲- توصیف تأثیر جو مذهبی حاکم بر مدرسه، در سنجش گرایش دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه نسبت به نماز
جدول ۴-۳- توصیف تأثیر محتوای کتابهای مذهبی مدرسه، در سنجش گرایش دانش آموزان دختر مقطع سوم نسبت به نماز
جدول ۴-۴- توصیف تأثیر عوامل و نمادهای مذهبی مدرسه، در سنجش گرایش دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه نسبت به نماز
فهرست شکلها و نمودارها
نمودار ۴-۱- توصیف تأثیر امکانات و فعالیت های مدرسه در سنجش گرایش دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه نسبت به نماز
نمودار ۴-۲- توصیف تأثیر جو مذهبی حاکم بر مدرسه، در سنجش گرایش دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه نسبت به نماز
نمودار ۴-۳- توصیف تأثیر محتوای کتابهای مذهبی مدرسه، در سنجش گرایش دانش آموزان دختر مقطع سوم نسبت به نماز
نمودار ۴-۴- توصیف تأثیر عوامل و نمادهای مذهبی مدرسه، در سنجش گرایش دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه نسبت به نماز

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۱۰۰
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.