پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل موثر در نابرابری فرصت های تحصیلی دوره ابتدایی

سپتامبر 3, 2015

یکی از مهمترین اولویتهای برنامه های توسعه فرهنگی ایجاد زمینه های برابری آموزشی است، و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این امر تأکید شده است. در بعضی از مناطق کشور از نظر فرصت های آموزشی امکانات یکسانی وجود ندارد. نابرابریهای موجود در این مناطق شهری و روستایی و عشایری و در بین دختران و پسران و در خانواده ها از نظر شرایط اجتماعی و اقتصادی باعث عدم دستیابی یکسان به فرصت های آموزشی گردیده است. از نظر بولز و جینتیس سیستم آموزشی و تفاوتهای طبقاتی موجود در خانواده و محیط کار باعث ایجاد نابرابریهای طبقاتی شده است.
در این تحقیق عوامل موثر در نابرابریهای آموزشی مقایسه در دو منطقه مقایسه شده است. اهداف کلی این تحقیق شامل مقایسه فرصت ها و شاخص های آموزشی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نابرابریهای آموزشی در دو منطقه مورد نظر می باشد. و هشت هدف جزئی نیز شامل محاسبه شاخص ها، بررسی عامل اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی، ساختار اجتماعی، جنسیت، معلمان و شاگردان می باشد.
به دلیل اولویت داشتن این موضوع در موضوعات اولویت دار پژوهشی استان و سعی در شناسایی نابرابریهای آموزشی و رفع این مشکل و اهمیت موضوع از نظر شخصی برای محقق، این موضوع انتخاب گردید.
چهارچوب تئوریک این طرح نظریات بولز و جینتیس و بوردیو و برنستاین در زمینه تئوری بازتولید فرهنگی و بازتولید اجتماعی می باشد که مفاهیم این تئوری در ساخت فرضیه ها و سوالات تحقیق و بحث و نتیجه گیری و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت.
سوالات و فرضیه های این تحقیق ده مورد می باشد که ۵ مورد آن سوال و ۵ مورد فرضیه می باشد. تمام فرضیه های ارائه شده مورد تأیید قرار گرفت و با نتایج تحقیقات قبلی و تئوری های موجود مطابقت و همخوانی دارد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات طرح
مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
اهداف کلی
اهداف جزئی
ضرورت اجرای طراح یا اهمیت پژوهش
متغیرهای تحقیق
سوالات و فرضیه های تحقیق
تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
مشکلات کمی آموزش همگانی
رشد جمعیت کشور در ایران
مشکلات کیفی آموزش همگانی
نقش ساختارهای اجتماعی و نابرابری
نقش خانواده در نابرابریهای تحصیلی
نابرابریهای جنسیت
عوامل نابرابریهای تحصیلی (بیرونی) در جهان
تغییرات کمی برخی از عوامل آموزشی در کل کشور و استان
فراهم کردن امکانات تحصیلی برای افراد واجب التعلیم و کاهش میان بیسوادی
توسعه آموزش و پرورش دختران و توجه به امور بانوان
توسعه و تجهیز مدارس مناطق محروم
وضعیت زنان جمهوری اسلامی ایران
چرا دخترها در مدرسه نیستند؟
بحث در مورد علل نابرابریهای اجتماعی و فرهنگی و آموزشی
نظریه پی یر بوردیو
نظریه بولز و جینتیس و باسیل برنستاین (تئوری بازتولید اجتماعی و فرهنگی)
سوابق مربوط به تحقیقات انجام یافته مرتبط با موضوع تحقیق
نقش باورها و نگرش های فرهنگی در بازماندگی دختران از تحصیل
فصل سوم: روش انجام تحقیق
روش تحقیق
داده های مورد نیاز
جامعه آماری
روش نمونه گیری و حجم نمونه
روش جمع آوری اطلاعات
روائی و پایایی ابزار اندازه گیری
پایایی پرسشنامه
فصل چهارم: یافته های تحقیق
فرضیه های پژوهش
سوالات و فرضیه های پژوهش
فصل پنجم: خلاصه تحقیق و بحث و نتیجه گیری
نتایج سوالات و فرضیه های پژوهش
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادات
فهرست منابع

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۲۲۰

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.