پایان نامه بررسی میزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی

سپتامبر 5, 2015

هدف اساسی این پژوهش بررسی میزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماری متشکل از کلیه دانشجویان دانشگاه جامع علمی-کاربردی(۶۰۰ نفر) که با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری ۱۰۰ نفر انتخاب شدند ؛ نمونه آماری با روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که پایایی و روایی آنها محاسبه شده بود استفاده گردید. در این تحقیق با توجه به موضوع ، از آمار توصیفی برای تهیه جدول فراوانی ها ، رسم نمودارها ، محاسبه شاخص های مرکزی مناسب و در آمار استنباطی برای آزمون فرضیه های ۱،۲،۳،۴،۵ از t مستقل استفاده شده است.
نتایج تحلیل مربوط به مقایسۀ ویژگی های کارآفرینی متغیر جنسیت (دانشجویان پسر و دختر) نشان داد که تفاوت معناداری بین ویژگی های توفیق طلبی، ریسک پذیری وعزم واراده در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه جامع علمی کاربردی وجود ندارد و با توجه به یافته ها، بین ویژگی های استقلال طلبی و خلاقیت، تفاوت معناداری مشاهده می شود و میزان استقلال طلبی و خلاقیت دانشجویان پسر، بیشتر از دانشجویان دختر است.

فهرست مطالب:

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف جزئی
فرضیه های تحقیق
تعریف متغیرها
کارآفرینی
ریسک پذیری
توفیق طلبی
استقلال طلبی
خلاقیت
عزم و اراده
فصل دوم: ادبیات نظری و عملی تحقیق
مقدمه
تعاریف کارآفرینی
جان باتیست سی (J.B.Say-1893)
ژوزف شومپیتر (Joseph Schumpeter)
مک کله لند (D.M.Clelland-1961)
ژوزف مک گوایر (J.Mcguire-1962)
پنروز (Pemrose-1963)
پیتر دراکر (P.Druker-1985)
بروکهاوس و هوروتیز (R.Brocjaus & P.Horwitz-1986)
ویلکن (Wilken01992)
نقش و اهمیت کارآفرینی در توسعه صنعتی و اقتصادی
ضرورت توجه به کارآفرینی در کشور
سیر تطور کارآفرینی در دنیا
سابقه کارآفرینی در ایران
انواع کارآفرینی
ویژگی های سازمانهای آینده و تدابیر کارآفرینی
رویکردهای کارآفرینی
موانع و مشکلات پیش روی کارآفرینی
عوامل ضد انگیزشی کارآفرینی
موانع قانونی توسعه کارآفرینی
عوامل نارسایی محیطی
ارائه برخی راهکارها جهت فائق آمدن بر موانع پیش روی کارآفرینی
نقش دولت در توسعه کارآفرینی
اهمیت آموزش کارآفرینی
آموزش کارآفرینی در دانشگاههای کشور
پیشینه عملی تحقیق
جمع بندی و ارائه مدل مفهومی برای پژوهش
فصل سوم: روش شناسی
روش تحقیق
جامعه آماری تحقیق
نمونه آماری
ابزارهای اندازه گیری تحقیق
ابزار اندازه گیری داده ها
روایی
پایایی
روش های تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف ویژگی های سوالات مطرح شده
یافته های استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های تحقیق
یافته های توصیفی
بحث و نتیجه گیری فرضیه ها
منابع و مآخذ

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۷۲
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.