مقاله نقش و کاربرد رویکرد سیستمی در تصمیم گیری های نظام آموزشی ایران با ترسیم مدل سیستمی

از آنجا که اصلاح نظام آموزشی کشور شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ‌ای، آموزش‌ عالی و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌ انداز یکی از اهداف چشم انداز۲۰ ساله ایران اسلامی است. از این رو، در سال های اخیر سیاست های محوری کشور در بخش های مختلف بر ضرورت تصمیم سازی در حوزه ی نظام آموزشی نشان از بحبوحه ضرورت رویکردهای نوین است، که در این برهه از زمان نیز، بحث ها و دیدگاه های متنوعی در این زمینه مطرح شده است. همچنین در میان سازمانها و نهادهای اجتماعی مؤثر بر توسعه ی پایدار، مدیریت نظامهای آموزشی از جایگاه و نقشی منحصر به فرد برخوردار است. محقق با تبیین مدل های تصمیم گیری در حوزه مدیریت نظام آموزشی (کلاسیک، اداری و افزایشی) مدل شهودی خویش را با اشاره به مسائل حاشیه ای نظیر مسائل مالی، اجرایی و مدیریتی تنظیم و با استدلال و فهم درست از مدل های تصمیم گیری قبلی (حد تمرکز) امیدوار است اصلاح و روند تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه مدیریت نظام آموزشی در آینده موثر واقع شود. فهرست مطالب: چکیده مقدمه رویکرد سیستمی، ابعاد، فواید و معایب آن تعریف سیستم ابعاد رویکرد سیستمی…

مقاله میزان تحقق اهداف درس مهارتهای زندگی در دانش آموزان

پیشرفتهای علمی و فنی سالهای اخیر، انسانها را با انبوهی فزاینده از مسایل گوناگون مواجه ساخته است، تولید، فروش، کار، تغذیه، تحصیل و مسکن از طرفی و فشارهای اجتماعی و روانی از طرف دیگر، از جمله مسایلی هستند که اغلب انسانها به خصوص نوجوانان و جوانان با آنها درگیر هستند. فهرست مطالب چکیده مقدمه تعریف و بیان مسأله اهداف اجرای پژوهش اهداف کلی اهداف جزیی فرضیه های پژوهش روش تحقیق جامعه آماری پژوهش روش نمونه گیری و حجم نمونه چگونگی عمل آزمایش چگونگی جمع آوری داده ها ابزارهای جمع آوری داده ها پرسشنامه استعداد و توانمندی پرسشنامه پیش بینی نتایج تصمیم ها پرسشنامه تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت پرسشنامه ابراز وجود پرسشنامه ارتباط مطلوب پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی پرسشنامه نگرش نسبت به مواد مخدر پرسشنامه ارزشها مقیاس سنجش ویژگیهای مثبت و ویژگی های قابل تغییر روشها و تکنیکهای آماری آزمون فرضیه های تحقیق بحث در یافته های تحقیق پیشنهادها الف) پیشنهاد به برنامه ریزان و مسئولان آموزش و پرورش ب) پیشنهاد به مدیران دبیرستانها و مشاوران ج) پیشنهادهای حاصل از ادبیات پژوهش و تجربیات محقق به برنامه ریزان، مدیران و مشاوران محدودیتهای پژوهش منابع فارسی منابع خارجی تعداد صفحات: ۳۱   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری…

مقاله بررسی میزان موفقیت دوره های بلند مدت ضمن خدمت در افزایش کارایی معلمان

همه ما از اهمیت سرمایه گذاری سازمان های معتبر برای بهسازی و آموزش نیروهای انسانی خبر داریم. حتی در چند سال گذشته اطلاع یافته ایم که در برخی از کشورها، برای مدارک تحصیلی فرهیختگان دانشگاهی، تاریخ مصرف تعیین می کنند. فهرست مطالب مقدمه بیان مسأله اهداف اجرای طرح هدف کلی تحقیق اهداف جزئی تحقیق فرضیات تحقیق جامعه مورد بررسی شیوه نمونه گیری و حجم نمونه ابزار و روش جمع آوری اطلاعات روش تجزیه و تحلیل آماری نتایج و یافته ها و پیشنهادات نتایج کلی الف) نتایج توصیفی ب) نتایج و یافته های تحقیق از آزمون فرضیات تحقیق محدودیتهای تحقیق پیشنهادات برای مسئولین پیشنهادات برای انجام پروژه های تحقیقاتی در آینده منابع تعداد صفحات: ۲۲   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقاله بررسی مسایل و مشکلات تدریس ریاضی و ارائه راهکارهای مناسب در دوره متوسطه نظری

ریاضیات، زبان علم و یک زبان جهانی، یک زبان نمادین برای همه فرهنگها و تمدنها است. ریاضیات یکی از دستاوردهای ارزشمند تمدن انسانی است که امروزه به عنوان یکی از پایه های اساسی رشد صنعتی و تکنولوژی مورد توجه می باشد. این علم در شرایط کنونی تغذیه کننده اصلی صنعت و فن آوری عصر فضا و پایه اساسی اطلاع رسانی در دهکده جهانی اطلاعات است. فهرست مطالب مقدمه بیان مسأله اهداف پژوهش اهداف کلی تحقیق اهداف جزئی تحقیق فرضیه های پژوهش جامعه آماری نمونه آماری ابزار تحقیق روش تجزیه و تحلیل داده ها بحث و نتیجه گیری محدودیتهای تحقیق پیشنهادات کاربردی الف) معلمان و عوامل آموزشی مدرسه ب) برای والدین ج) برای تصمیم سازان و تصمیم گیران آموزش و پرورش پیشنهاد برای پژوهشگران منابع تعداد صفحه: ۱۷   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقاله ارزشیابی امتحانات دو نوبتی دوره راهنمایی تحصیلی

ارزشیابی یک فرآیند نظام یافته (سیستماتیک) برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات است به منظور تعیین آنکه آیا هدفهای مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق هستند و به چه میزانی؟ (گی، ۱۹۹۱) در حوزه ی آموزش و پرورش ارزشیابی کاربرد ویژه ای دارد. ارزشیابی آموزشی، جمع آوری نظامدار اطلاعات به منظور توصیف موضوعات آموزشی و قضاوت در مورد ارزش ها تعریف شده است. (نوو، ۱۹۹۵) فهرست مطالب مقدمه بیان مسأله اهداف کلی پژوهش اهداف جزئی پژوهش اهمیت پژوهش جامعه آماری تعیین حجم نمونه روش پژوهش سیر تاریخی ارزشیابی آموزشی نقش ارزیابی فعالیتهای آموزشی پیشینه مطالعاتی جمع بندی و نقد و بررسی تحقیقات انجام شده روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نتایج کل پژوهش محدودیت های پژوهش پیشنهادها منابع و مآخذ منابع فارسی منابع خارجی تعداد صفحات: ۱۵   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقاله رویکرد اسلامی در بهره گیری از رسانه های پست مدرن با توجه بر تربیت دینی در عصر جهانی شدن

در پژوهش حاضر، تبیین رسالت فناوری و رسانه های پست مدرن بر تربیت دینی در فرایند جهانی شدن مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع تحلیل اسنادی بوده است به علاوه گردآوری داده های لازم جهت بررسی مساله ، کلیه منابع و مراجع مرتبط و در دسترس با استفاده از فرم گردآوری داده ها تحلیل و یافته ها به شیوه کیفی تحلیل شده است. در این بررسی نشان داده شد که کارکرد رسانه ها از نگاه درون دینی اسلامی تایید شده و تاثیرات رسانه ها بر تربیت دینی عبارتند از :رشد تفکرات دینی، افزایش علاقه در شناخت ادیان دیگر، افزایش دامنه توجه به مذاهب و ادیان ،ایجاد روحیه پژوهش گری دینی، همکاری و مشارکت گسترده تر دانش آموزان در سطح جهانی ، یادگیری منسجم تر و واقعی تر مسائل دینی،آگاه شدن از دین و مذهب دیگران و … می شود. در شرایط جهانی شدن رفته رفته دیوار مدارس و کلاس ها فرو می ریزد فناوری اطلاعات بر مرزهای ساختاری آموزش پیش مدرن و مدرن غلبه می کند و زمینه های اجتماعی،فرهنگی و دینی تازه شکل می گیرد .پیامدهای تاثیر رسانه ها بر جهانی شدن ، کارکرد انسجام بخشی و گسترش روابط دینی و اجتماعی ، افزایش…

مقاله روابط عاطفی بین فرزندان با نگاهی آسیب شناسانه در خانواده های ایرانی

با توجه به اینکه روابط عاطفی در خانواده ها، رشد شخصیت و شکوفایی فرزندان را بهمراه دارد . این امر ، از شیوه ی فرزندپروری والدین بی تاثیر نیست . چراکه همه ی ما در اجتماع شاهد آن هستیم که آسیب های موجود در جامعه بیشتر از ندانم کاری های خانواده ها و طرز برخورد آنها با فرزندان سرچشمه گرفته ، و اگر به کلیت این موضوع نظر بیشتری بیافکنیم آنگاه ملاحظه خواهیم کرد که افراد آسیب پذیر اجتماع از لحاظ اخلاقی و روانی به خانواده هایی بر می گردد که والدینشان از شیوه ی فرزند پروری سهل نگر یا استبدادی برخوردار بوده اند. با توجه به اهداف این مقاله که با نگاهی آسیب شناسانه دین نسبت به این مقوله پرداخته شده است جای بحث فراوان را طلب می کرد که با سخنان قرآن و ائمه اطهار (ع)، حسن ختام این بحث هستیم . اگر چه دین ، ما را به رعایت حد میانه و آزادی مشروط در روابط بین اعضاء خانواده و از جمله رابطه والد ـ فرزند توصیه می کند. زیرا در فرهنگ اسلام آنچه در اختیار انسان است، از جمله فرزندان، امانت الهی هستند و خانواده مسئول حفظ سلامت ، رشد و سعادت آنها است. همانطور که…

مقاله تاثیر نماز در بهداشت روانی ، ارتقای منزلت اجتماعی و استحکام خانواده

هدف از این تحقیق ، بررسی تأثیر نماز در بهداشت روانی ، ارتقای منزلت اجتماعی و استحکام خانواده است . روش پژوهش ، از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کلیه افرادی که در مسجد جامع شهرستان پارس آباد مغان در شب های احیاء (شب قدر۱۳۸۹) حضور داشتند. نمونه آماری نیز ۱۰۰ نفر از احیاء گران(۵۰ نفر مرد و ۵۰ نفر زن) که به طور تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمودنی ها به پرسشنامه ی تعبد نیلسون (۱۹۹۵) و پرسشنامه سلامت روان گلوبرم و میلر (۱۹۷۹) و همچنین به چندین سوال باز پاسخ دادندکه از روایی و پایایی بالایی برخوردار بودند. برای تحلیل فرضیه ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تی مستقل استفاده گردید. که اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین عمل به باورهای دینی و سلامت روان رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. و همچنین از نظر آماری تفاوت معناداری در دو متغیر مذکور بین مردان و زنان مشاهده نگردید. در پایان می توان نتیجه گرفت که اکثر تحقیقات و همچنین بسیاری از آیات نشان دادند که بین نماز با بهداشت روان ، منزلت اجتماعی افراد و همچنین استحکام خانواده ها…

مقاله بررسی موانع بروز خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان ، معلمان و مدیران

خلاقیت و نوآوری از جمله عواملی است که نقش بسیار مهمی در توسعه و حل مشکلات آموزش و پرورش دارد. بنابراین سازمانهای آموزشی که در فکر پویایی هستند، به این مفهوم توجه ویژه‏ای دارند و برای نهادینه کردن تفکر خلاق در معلمان و دانش آموزان تلاش می کنند. اما همواره موانعی در راه تفکر خلاق وجود دارد که افراد به دلیل ناآگاهی از این موانع و یا بی ‏توجهی به آن در دستیابی به آن ناموفق هستند. ضمنا تنها وجود نداشتن موانع موجب ایجاد تفکر خلاق در سازمان نمی‏ شود؛ بلکه عامل تشویق افراد به کارگیری این تفکر موتور محرکه افراد در حرکت به سوی ایده‌های خلاق است و سازمانهایی که بدین سو سوق داده می شوند هر روز نوآورتر می شوند و نوآوری راه نجات این سازمانها محسوب می شود. باتوجه به اینکه تاکید اصلی در این مقاله بررسی موانع بروز خلاقیت و نوآوری در محیط آموزشی بوده است. در این راستا تلاش شده تا ضمن بیان خلاصه ای از اهمیت مسئله خلاقیت و نوآوری در توسعه، رشد و بقای سازمانهای آموزشی ، سپس موانع آن مورد شناسایی و راههای غلبه بر آنها را ارائه کند. فهرست مطالب چکیده مقدمه مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری اهمیت خلاقیت و…

مقاله اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان

این تحقیق با هدف مقایسه اثرات آموزش راهبرد شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام گرفت . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان اردبیل بود . نمونه آماری این پژوهش شامل ۶۰ نفر بود که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده در سه گروه شناختی ، فراشناختی وکنترل بود. در این پژوهش از طرح شبه آزمایشی پیش آزمون – پس آزمون چند گروهی استفاده شد . ابزار های مورد استفاده در این تحقیق را یک آزمون محقق ساخته از مهارت های هفت گانه ICDL تشکیل داده بود . ابتدا ازهر سه گروه پیش آزمون گرفته شد، بعد از آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به گروه های شناختی و فراشناختی ، مجددا ازهر سه گروه پس آزمون به عمل آمد . تجزیه و تحلیل آماری از طریق تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس یک طرفه انجام شد . نتایج یافته های پژوهش با توجه به اهداف و فرضیه ها نشان داد که بین آموزش راهبرد های شناختی و میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد . بین آموزش راهبرد های فراشناختی و میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات…