مقاله سازمانهای یادگیرنده و نقش فناوری اطلاعات در آنها
رشته مدیریت و حسابداری , مقاله / شهریور ۱۷, ۱۳۹۴

امروزه، سازمانها در سراسر جهان به دلیل تقاضاهایی که با آنها روبه رو هستند، نیازمند یادگیری در محیط کار با سرعت بیشتر، هزینه کمتر و اثربخش تر بوده، نیز به نیروی کار منعطف که بسیار تحت تأثیر تغییرات روزمره ی بازار می باشند، نیاز دارند. و این مقولات جزء با ویژگیهای سازمان های یادگیرنده برابری نمی کند. دراین مقاله سعی شده با بررسی ویژگیهای ساختاری سازمان های یادگیرنده و نقش فناوری اطلاعات به عنوان یکی از زیر سیتم های کلیدی آن به ارائه راهکارهای مناسب در تلاش بر رسیدن به سند چشم انداز بیست ساله کشور، از نقطه نظر موانع ساختاری و انسانی و بسترهای تکنولوژیکی به یک نتیجه گیری کلی درباره مزایای برخورداری از سازمانهای یادگیرنده، در راستای ارتقا و رشد این سازمانها برسیم. فهرست مطالب چکیده مقدمه سوالات اصلی تحقیق ساختارهای سازمان های یادگیرنده عوامل موثر در ایجاد و رشد سازمان یادگیرنده استراتژی های دهگانه برای تبدیل شده به سازمان های یادگیرنده زیرساختهای لازم برای فناوری اطلاعات زیرسیستم های فناوری اطلاعات فناوری برای مدیریت دانش فناوری برای افزایش سرعت و کیفیت یادگیری استراتژی های دهگانه برای به کارگیری فناوری نتیجه گیری منابع و مآخذ   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پروژه مدیریت جهت اخذ کارت مدیریت موسسات و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای
رشته مدیریت و حسابداری , پروژه / شهریور ۱۷, ۱۳۹۴

مفهوم آموزش برخلاف مفهوم پرورش یک نظام نیست، بلکه فعالیتی است هدفمدار و از پیش طراحی شده، که هدفش فراهم کردن فرصتها و موقعیتهایی است که امر یادگیری را در درون یک نظام پرورشی تسهیل کند و سرعت بخشد. بنابراین آموزش وسیله ای است برای پرورش. آموزش یک فعالیت مشخص و دقیق طراحی شده است؛ لذا هدفهای آن دقیق تر و مشخصتر و زودرس تر از هدفهای پرورشی است. فهرست مطالب: ۱-توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن: -آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن (سیستم باز و بسته و کارکرد آنها) – آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن و کارکرد های سازمان رسمی و غیر رسمی – آشنایی با سبک های مدیریتی ، آشنایی با اصول مدیریت و کاربرد آنها ۲- توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کاربرد های آن – شناسایی مفهوم آموزشی و آموزشهای رسمی و غیر رسمی و غیر رسمی سازمان نیافته – شناسایی ویژگی های آموزشی فنی و حرفه ای و شناسایی نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای در نظام آموزشی کشور -شناسایی مفهوم مدیریت آموزشی و اصول آن جایگاه مدیریت آموزشی ور آموزشگاه های فنی و حرفه ای و آشنایی با اصول مدیریت آموزشی و کارکرد های آن ۳- توانایی اجرای مقررات…

پایان نامه طراحی مدل تأثیرگذاری بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار موجود

عنوان پایان نامه: طراحی مدل تاثیرگذاری بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار موجود سطح پایان نامه: دکتری تعداد صفحات: ۳۵۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی تأثیر عدالت اجتماعی در اثربخشی سازمانهای خدماتی بمنظور جلب رضایت مشتری

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر عدالت اجتماعی در اثربخشی سازمانهای خدماتی بمنظور جلب رضایت مشتری سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۲۰۷   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی تحلیلی دلایل عمده در گرایش شهروندان تهرانی به کالاهای خارجی

عنوان پایان نامه: بررسی تحلیلی دلایل عمده در گرایش شهروندان تهرانی به کالاهای خارجی سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۱۸۳   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر وفاداری مشتریان

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر وفاداری مشتریان سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۱۲۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی خصوصیات مرزی ایران و نخجوان با توجه به نحوه کنترل مرزی

عنوان پایان نامه: بررسی خصوصیات مرزی ایران و نخجوان با توجه به نحوه کنترل مرزی سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۲۷۲   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی راهکارهای تمرکز زدایی در سازمان گمرک با توجه به ساختارهای موجود

عنوان پایان نامه: بررسی راهکارهای تمرکز زدایی در سازمان گمرک با توجه به ساختارهای موجود سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۱۹۸   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی فقر روستایی و عوامل موثر بر آن

عنوان پایان نامه: بررسی اثرات اقتصادی فقر روستایی و عوامل موثر بر آن سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۲۴۴   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.