پرسشنامه نگرش کشاورزان نسبت به آزمون خاک زراعی
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش نگرش کشاورزان نسبت به آزمون خاک زراعی نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه تماس های ترویجی کشاورزان درباره آزمون خاک زراعی
پرسشنامه / آگوست 30, 2015

تعداد گویه ها: ۶ هدف: سنجش میزان تماس های ترویجی کشاورزان درباره آزمون خاک زراعی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه استفاده کشاورزان از منابع اطلاعاتی درباره آزمون خاک زراعی
پرسشنامه / آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۱۳ هدف: سنجش میزان استفاده کشاورزان از منابع اطلاعاتی درباره آزمون خاک زراعی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.