مقاله آسیب شناسی اصلاح الگوی مصرف در چشم انداز ایران اسلامی چالشها و راهکارها
رشته علوم اجتماعی , مقاله / سپتامبر 11, 2015

سیر فزاینده و همراه با شتاب مصرف گرایی درکشور ما به عوامل متعددی از جمله مشکلات اجتماعی ، سیاست های اقتصادی ، تربیتی، فرهنگی، اخلاقی و… بستگی دارد. اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌ سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح، نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود. در این مقاله ابتدا عوامل موثر بر مصرف بی رویه در کشور شناسایی شده و مورد بحث قرار گرفته است که اهم آنها عبارت است از : ۱- وجود عادت مسرفانه نهادینه شده۲- رسوم نادرست اسراف کارانه ۳-عرفهای غلط۴- نبود فرهنگ پس انداز ۵- اشاعه مصرف گرایی در رسانه ها و تبلیغات ۶- طبقاتی شدن جامعه۷- مرغوب نبودن کالاها و تولیدات۸- آماده نبودن زیر ساخت ها ۹- برخوردهای تعارف آمیز و غیر صریح۱۰- تخریب و رفتارهای ناهنجار۱۱- عدم دلسوزی نسبت به منافع و مصالح جامعه ۱۲- تجمل و اضافه ی مصرف در جهت چشم و هم چشمی و فخر فروشی و … . در ادامه مقاله برای اصلاح الگوی مصرف ، و مصرف بهینه راهکارهایی بر اساس چشم انداز ایران اسلامی پیشنهاد شده…