پرسشنامه اثربخشی اساتید دانشگاه
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: ارزیابی اثربخشی تدریس اساتید دانشگاه زیر مقیاس ها: نظم و سازماندهی – نحوه تدریس – مهارتهای تخصصی – نحوه ارزیابی – اخلاق نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.