پرسشنامه اثربخشی گروهی فردمن و یاربراق
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۸ هدف: ارزیابی اثربخشی گروهی و تعیین اثربخش بودن گروه زیر مقیاس ها: اهداف – مشارکت – احساسات و عواطف – رهبری – تصمیمات – اعتماد – استفاده از منابع – استفاده از منابع سایر اعضاء نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.