پرسشنامه نگرش به حجاب
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: ارزیابی نگرش افراد به حجاب زیر مقیاس ها: پیامدهای اجتماعی – پیامدهای فردی – احکام شرعی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.