مستند اقدام پژوهی چگونه توانستیم با کاربرد محتوای الکترونیکی اختلال نوشتن دانش آموز پایه دوم ابتدایی را بهبود بخشیم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 18, 2015

در این پژوهش سعی شده است در مورد بهبود اختلال نوشتن دانش آموز پایه دوم ابتدایی اقدام شود. با بررسی علل ضعف درس فارسی و عملکرد بسیار عالی در سایر دروس بخصوص ریاضی مشکل اختلال نوشتن در دانش آموز که با توجه به آزمون «هوش گودیناف» و سایر رفتارها یک دانش آموز پرهوش است، تشخیص داده شد. در ادامه با مشاهده وضعیت درسی و جمع آوری اطلاعات از طریق مشاهده فردی، مصاحبه با والدین، نظر همکاران، ارجاع به مرکز مشاوره و مطالعه تحقیقات مرتبط اطلاعات لازم را گردآوری نمودم و به به کارگیری روش های متنوع که مهم ترین آن استفاده از محتوای الکترونیکی است، توانستم اختلال نوشتن دانش آموز را بهبود بخشم. فهرست مطالب چکیده مقدمه توصیف وضعیت موجود گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) اختلالات یادگیری تشخیص دانش آموزان تیزهوش با اختلال یادگیری ویژگی های دانش آموزان تیزهوش با اختلال یادگیری علل اختلال های یادگیری ویژه در دانش آموزان تیزهوش ویژگی های کودکان دارای اختلالات یادگیری ویژگی های این افراد در زمینه رشد و تحول زبان گفتار تفاوت بین ناتوانی یادگیری و عقب ماندگی تحصیلی اختلال نوشتن نشانه ها و علایم تجزیه و تحلیل اطلاعات انتخاب راه حل جدید اجرای راه حل جدید و نظارت بر آن گردآوری اطلاعات (شواهد…