مقیاس شخصیتی مرزی (STB)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: ارزیابی اختلال شخصیت مرزی از ابعاد مختلف زیر مقیاس ها: ناامیدی – تکانشگری – علام تجزیه ای و پارانوییدی وابسته به استرس نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.