پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: ارزیابی میزان مهارت ارتباطی بین فردی در بین دانشجویان و سایرین نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات مهارتهای ارتباطی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات مهارتهای ارتباطی مدیران