پرسشنامه ارزشیابی استاد توسط دانشجویان
پرسشنامه / آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزشیابی استاد توسط دانشجویان زیر مقیاس ها: توانمندی علمی استاد – مهارت های تدریس نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۲۰ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.