پرسشنامه ارزشهای شخصی شری و ورما (PVQ)
پرسشنامه / آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: سنجش انواع ارزش های شخصی زیر مقیاس ها: ارزش مذهبی – ارزش اجتماعی – ارزش دموکراتیک – ارزش مربوط به زیبایی – ارزش اقتصادی – ارزش دانش – ارزش لذت جویانه – ارزش قدرت – ارزش منزلت خانوادگی – ارزش سلامتی سازندگان پرسشنامه: شری و ورما معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۱ تعداد صفحات: ۳۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ارزش لوزیر
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: ارزیابی دیدگاه ارزشی افراد زیر مقیاس ها: معنوی – فیزیکی – مذهبی – جامعه – اجتماعی – خانوادگی – مالی – حرفه ای نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۳ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.