پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد کوئین و همکاران
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۷ هدف: ارزیابی عملکرد فرد از نظر مفروضات سنتی یا مدرن نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی تاثیر عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی

ارزیابی ابزاری موثر در دست مدیریت منابع انسانی است که انجام صحیح و منطقی آن ضمن آنکه سازمان را با کارایی به اهداف خود می رساند منافع کارکنان نیز تامین می گردد. و بسیاری از تنشها و تضادهای مخرب را بین کارکنان و کارکنان و مدیریت را می کاهد. ارزیابی صحیح عملکرد بهترین وسیله بازخورد کارکنان سازمان از نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتارشان به حساب می آید . بر این اساس هم سازمان قادر به بهبود و تجهیز منابع انسانی خواهد بود و هم کارکنان سازمان می توانند از طریق بازخورد مناسب عملکرد رفتارشان را اصلاح و تقویت نمایند . تشخیص نیازهای آموزشی و کمبود های مهارتی کارکنان سازمان از طریق ارزیابی عملکرد معین می گردد. ارزیابی عملکرد چارچوب مناسبی را برای تصمیم گیری مدیران در برنامه ریزی آموزشی کارکنان،انتخاب صحیح،ارتقاء درست،پرداخت مناسب پاداش و به طور کلی در برنامه ریزی منابع انسانی سازمان ارائه می نماید و بسیاری از مشکلات و مسائل احتمالی سازمان را مرتفع می سازد . زیرا ارزیابی عملکرد از برنامه های مدیریت منابع انسانی است که سایر برنامه های راهبردی و عملیاتی سازمان مرتبط بوده و می تواند راهکارهای مناسب در تحقق اهداف و ماموریت سازمان ارائه نماید . علاوه بر این تغییرات…

پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد لاری و همکاران
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: بررسی عملکرد کارکنان در سازمان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۴ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.