پرسشنامه ساختار مکانیکی و ارگانیکی ساشکین و موریس و ویگا و یانوزاس
پرسشنامه / آوریل 7, 2016

تعداد گویه ها: ۲۶ هدف: ارزیابی ابعاد سازمانی (مکانیک یا ارگانیک) و تعیین نوع طرح سازمانی سازندگان پرسشنامه: ساشکین، موریس، ویگا و یانوزاس معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۴ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی (مکانیک یا ارگانیک) ساشکین و موریس
پرسشنامه / آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: تعیین مشخصه ارگانیک یا مکانیک در سازمان سازندگان پرسشنامه: ساشکین و موریس معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۴ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.