پایان نامه شناسایی ظرفیتهای طبیعی حوزه های اکوتوریسم با تاکید بر نقش اقلیم و ایجاد فرصتهای اشتغال زایی
رشته جغرافیا , پایان نامه / سپتامبر 7, 2015

عنوان پایان نامه: شناسایی ظرفیتهای طبیعی حوزه های اکوتوریسم با تاکید بر نقش اقلیم و ایجاد فرصتهای اشتغال زایی سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۱۲۵   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه طرح امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در استان اردبیل با تاکید بر نقش اقلیمی در جهت ایجاد فرصتهای اشتغال زایی استان
رشته جغرافیا , پایان نامه / سپتامبر 6, 2015

عنوان پایان نامه: طرح امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در استان اردبیل با تاکید بر نقش اقلیمی در جهت ایجاد فرصتهای اشتغال زایی استان سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۱۶۶   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.