پرسشنامه اشتیاق به محصول کاپفرر و لورنت
پرسشنامه / آگوست 27, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: ارزیابی اشتیاق به خرید محصول یا برند زیر مقیاس ها: خطر / اهمیت درک شده – احتمال اشتباه در خرید – ارزش نمادین – ارزش لذت بخش بودن – علاقه سازندگان پرسشنامه: کاپفرر و لورنت معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه اشتیاق به خرید
پرسشنامه / آگوست 27, 2015

تعداد گویه ها: ۳۳ هدف: سنجش میزان اشتیاق به خرید سازندگان پرسشنامه: Slama و Tashcian معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه اشتیاق به تصمیم گیری برای خرید میتال
پرسشنامه / آگوست 27, 2015

تعداد گویه ها: ۵ هدف: سنجش میزان اشتیاق به تصمیم گیری برای خرید سازندگان پرسشنامه: میتال معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۹ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.