مقیاس اشتیاق به محصول جین و اسرینیواسان
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: سنجش میزان اشتیاق به محصول زیر مقیاس ها: ارتباط – لذت – نشانه – اهمیت خطر – احتمال خطر سازندگان پرسشنامه: جین و اسرینیواسان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه اشتیاق به یک طبقه محصول – خودرو بلوچ
پرسشنامه / آگوست 27, 2015

تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: سنجش میزان علاقه افراد به اتومبیل زیر مقیاس ها: لذت از رانندگی و استفاده از خودرو – تمایل برای صحبت با دیگران در مورد خودرو – علاقه به مسابقه های خودرو رانی – ابراز خود از طریق خودرو – وابستگی به خودرو – علاقه به خودرو سازندگان پرسشنامه: بلوچ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۱ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه اشتیاق به محصول کاپفرر و لورنت
پرسشنامه / آگوست 27, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: ارزیابی اشتیاق به خرید محصول یا برند زیر مقیاس ها: خطر / اهمیت درک شده – احتمال اشتباه در خرید – ارزش نمادین – ارزش لذت بخش بودن – علاقه سازندگان پرسشنامه: کاپفرر و لورنت معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه اشتیاق به برند و محصول میتال و لی
پرسشنامه / آگوست 27, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش اشتیاق به برند و محصول زیر مقیاس ها: اهمیت ادراک شده – خطر ادراک شده – ارزش نمادین – ارزش لذت بخش بودن سازندگان پرسشنامه: میتال و لی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۸ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه اشتیاق به برند زایچکوسکی
پرسشنامه / آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان اشتیاق به برند سازندگان پرسشنامه: زایچکوسکی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه اجزاء اشتیاق به محصول جوزف و همکاران
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۶ هدف: سنجش میزان اشتیاق به محصول و خرید آن سازندگان پرسشنامه: جوزف و تریلور معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۴ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.