مقاله مهندسی فرهنگ و ارزشها و تعامل آن با سرمایه اجتماعی در سازمان ها
رشته علوم اجتماعی , مقاله / سپتامبر 11, 2015

تدوین فرهنگ اصلاح الگوی مصرف و ارائه راهکارهای لازم با توجه به میزان منابع و نیازها و اولویت های استفاده آن منابع ، از وظایف برنامه ریزان و مدیران کشور است. بدون تردید سازمان ها، نهادها و ارگان های یک کشور به عنوان مجریان برنامه های دولت، نقش اساسی و تعیین کننده ای در این زمینه دارند. و همچنین تعامل سرمایه اجتماعی و تاثیر اقتصادی آن به عنوان یک سیستم اجتماعی با مولفه هایی چون؛ اعتماد، مشارکت داوطلبانه،هنجارهای حرفه ای ، پاسخگویی و موارد مشابه باعث می شود تا هزینه های مدیریتی نظیر نظارت و کنترل رسمی و کندی ناشی از سیستم بوروکراتیک و موارد دیگر با بهره وری بیشتر و هزینه کمتر به اجرا درآید . در این مقاله با بررسی وضعیت اصلاح الگوی مصرف و تعامل آن با سرمایه اجتماعی و مطالعه وضعیت مطلوب آن به ارائه پیشنهادهایی در زمینه اصلاح الگوی مصرف در سازمان ها می پردازیم . فهرست مطالب: چکیده مقدمه فرهنگ اصلاح الگوی مصرف در سازمان ها فرهنگ و ویژگیهای آن سرمایه اجتماعی تفاوت منابع و نتایج سرمایه اجتماعی انواع سرمایه اجتماعی عناصر سرمایه اجتماعی بکارگیری سرمایه اجتماعی در جهت اصلاح الگوی مصرف عوامل موثر در اصلاح الگوی مصرف با توجه به سرمایه اجتماعی ارایه…

مقاله آسیب شناسی اصلاح الگوی مصرف در چشم انداز ایران اسلامی چالشها و راهکارها
رشته علوم اجتماعی , مقاله / سپتامبر 11, 2015

سیر فزاینده و همراه با شتاب مصرف گرایی درکشور ما به عوامل متعددی از جمله مشکلات اجتماعی ، سیاست های اقتصادی ، تربیتی، فرهنگی، اخلاقی و… بستگی دارد. اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌ سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح، نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود. در این مقاله ابتدا عوامل موثر بر مصرف بی رویه در کشور شناسایی شده و مورد بحث قرار گرفته است که اهم آنها عبارت است از : ۱- وجود عادت مسرفانه نهادینه شده۲- رسوم نادرست اسراف کارانه ۳-عرفهای غلط۴- نبود فرهنگ پس انداز ۵- اشاعه مصرف گرایی در رسانه ها و تبلیغات ۶- طبقاتی شدن جامعه۷- مرغوب نبودن کالاها و تولیدات۸- آماده نبودن زیر ساخت ها ۹- برخوردهای تعارف آمیز و غیر صریح۱۰- تخریب و رفتارهای ناهنجار۱۱- عدم دلسوزی نسبت به منافع و مصالح جامعه ۱۲- تجمل و اضافه ی مصرف در جهت چشم و هم چشمی و فخر فروشی و … . در ادامه مقاله برای اصلاح الگوی مصرف ، و مصرف بهینه راهکارهایی بر اساس چشم انداز ایران اسلامی پیشنهاد شده…