مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم مهارت گفتاری دانش آموزم را افزایش دهم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 21, 2015

به عنوان آموزگار مقطع ابتدایی با ده سال سابقه تدریس در پایه اول، در طی این سالها با دانش آموزانی مواجه شده ام که با مشکلاتی در زمینه گفتار، شنیدار و یادگیری وارد کلاس اول می شوند که بدون شک وجود این مشکلات مانعی برای آموزش آنان ایجاد نموده است. چرا که معمولاً اولیا به دلیل ناآگاهی و یا بی توجهی در مورد آموزش مهارتهای قبل از ورود به دبستان اقدامی نمی نمایند و یا این دانش آموزان جهت ثبت نام در پایه اول به طور دقیق مورد سنجش قرار نمی گیرند. در اولین روزهای سالتحصیلی جدید در یک کلاس سی و پنج نفری با دانش آموزی مواجه شدم که به دلیل اختلال گفتاری و نداشتن مهارت در تکلم از حرف زدن و ایجاد ارتباط با دیگران به شدت امتناع می ورزید با توجه به این که یکی از اهداف گذراندن پایه اول کسب مهارت در گفتار و شنیدار می باشد سعی کردم با اجرای اقداماتی مهارت گفتاری دانش آموزم را افزایش داده و بدین وسیله مانع بزرگی را که بر سر راه آموزش او بود برطرف سازم. فهرست مطالب چکیده مقدمه توصیف وضعیت موجود و بیان مسأله گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) مشاهده مصاحبه پیشینه تحقیق ادبیات نظری تعریف لکنت…