مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز
پرسشنامه / سپتامبر 18, 2015

تعداد گویه ها: ۵۰ هدف: سنجش میزان نگرش و التزام نمازگزاران مسلمان به نماز زیر مقیاس ها: اثربخشی نماز در زندگی فردی و اجتماعی – توجه و عمل به مستحبات – التزام و اهتمام جدی برای انجام نماز – مراقبت و حضور قلب در نماز نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۳۸۹ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.