پرسشنامه سنجش الگوهای سخت انضباطی (PHDS)
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۵۰ هدف: ارزیابی الگوهای سخت انضباطی والدین زیر مقیاس ها: الگوهای انضباطی مربوط به مادر – الگوهای انضباطی مربوط به پدر نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.