مستند اقدام پژوهی چگونه توانستیم انگیزه پژوهش الکترونیکی را با موضوعات قرآنی، فرمایشات حضرت رسوم اکرم (ص) و احادیث معصومین (ع) را در فراگیران پایه های چهارم، پنجم و ششم دبستان پسرانه ارتقاء دهیم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 21, 2015

نظر به اهمیت آموزه های قرآن کریم و فرمایشان حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه ی اطهار (ع) در تعلیم و تربیت اسلامی دانش آموزان در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ تلاش نمودیم تا روحیه ی دانش آموزان را برای تعمق و جستجو در آیات قرآن کریم و احادیث ائمه ی اطهار (ع) به شیوه ی الکترونیکی در پایه های تحصیلی چهارم، پنجم و شش ارتقاء دهیم. این اقدام در راستای سوق دادن دانش آموزان به سوی بهره گیری مناسب از رایانه در جهت تعمیق برنامه های آموزشی و پرورشی و همچنین در پاسخ به نیازهای والدین که به مسائل اخلاقی و رفتاری فرزندانشان اهمیت می دادند، صورت گرفت. اقدام پژوهی حاضر با تدوین برنامه سالانه با عنوان بررسی راهکارهای تعمق در آیات قرآن کریم و فرمایشات حضرت رسول اکرم (ص) و احادیث ائمه ی اطهار (ع) در دانش آموزان با شروع سالتحصیلی آغاز و با تهیه ریز برنامه های اجرایی شکل عملی به خودش گرفت. تشکیل جلسات و مشاوره های فردی و گروهی با والدین و دانش آموزان در جهت آگاه سازی آنان برای رسیدن به اهداف برنامه سالانه بود. طرح موضوع بهره گیری برنامه های قرآنی و احادیث در جلسات انجمن اولیاء و مربیان بمنظور هم فکری و تبادل نظر…