مستند اقدام پژوهی چگونه می توانم درس علوم را به روش فعال به دانش آموزان انتقال دهم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 21, 2015

استفاده از روش های نوین تدریس مبتنی بر نظریه های یادگیری در راستای کیفیت بخشی به فرایند یاددهی – یادگیری به عنوان تنها منبع انحصاری، خط کم رنگ سازی اقدام پژوهی در جهت ابداع روش های ابتکاری تدریس و تولید دانش در کلاس درس را به دنبال خواهد داشت. در این پژوهش سعی من بر آن بوده است تا با استفاده از روش تلفیقی درس علوم تجربی روشی نو در تدریس این درس بیافرینم تا از این طریق به اهداف مورد نظر خودم یعنی درگیر کردن دانش آموزان در فرایند یادگیری، از بین بردن حالت تک بعدی و معلم محوری کلاس درس، ایجاد علاقه و انگیزه به یادگیری فعال و … برسم. یکی از فواید این روش، آموزش کار جمعی و فعالیت گروهی، پرورش خلاقیت و استعدادهای دانش آموزان و افزایش انگیزه آنها برای یاددگیری می باشد. امید است بهره گیری از این روش تدریس که برای کتاب های درس علوم تجربی طراحی شده است تحولی نو در این عرصه ایجاد کند و گامی باشد در جهت ایجاد نوآوری در امر تدریس علوم تجربی. فهرست مطالب چکیده مقدمه توصیف وضعیت موجود و بیان مسأله گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) پرسشنامه پیشینه تحقیق الف) پیشینه نظری انواع روش های تدریس فعال در…