پرسشنامه بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار پرودن و همکاران
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار زیر مقیاس ها: نداشتن قدرت و توانایی – بی معنی بودن – بی هنجاری – انزوای اجتماعی – از خود بیگانگی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۴ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه بیگانگی اجتماعی
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: ارزیابی بیگانگی اجتماعی نسبت به فعالیت های علمی، دانشگاهی، زندگی، اجتماعی و سیاسی زیر مقیاس ها: احساس بی قدرتی – احساس بی هنجاری – احساس بی معنایی – انزوای اجتماعی – تنفر فرهنگی – تنفر از خود نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات بیگانگی اجتماعی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات بیگانگی اجتماعی