پرسشنامه بازاریابی
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: ارزیابی بازاریابی و توجه سازمان به بازاریابی زیر مقیاس ها: گرایش بازاریابی – ویژگی های کارکنان واحد بازاریابی – استراتژی های شرکت – پیش بینی – عملکرد – سیاست قیمت گذاری – کوچک سازی – بودجه بندی – بازاریابی رابطه ای نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.