پرسشنامه باورها و رفتارها
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۶۴ هدف: سنجش باورها و رفتارها زیر مقیاس ها: پذیرش حق – بدی رفتارهای خلاف عقل – اعمال و قضاوتهای صحیح و بی تزویر – یک قاضی منصف و دلسوز عمل کردن – قدرت تشخیص نفع و ضرر واقعی – احساس گناه در صورت انجام اعمال خلاف – انجام وظیفه مطابق معیارهای وجدان خویش – حرکت به سوی کمال بدون محدودیت نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.