پرسشنامه توسعه مدیریت
پرسشنامه / آگوست 31, 2015

تعداد گویه ها: ۳۵ هدف: ارزیابی توسعه مدیریت و ابعاد آن زیر مقیاس ها: هدف – رهبری – نگرش نسبت به تغییر – پاداش – روابط – ساختار – مکانیزم های سودمند نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.