پرسشنامه جانشین پروری
پرسشنامه / آگوست 31, 2015

تعداد گویه ها: ۴۳ هدف: سنجش جانشین پروری و ابعاد آن زیر مقیاس ها: عوامل سازمانی – عوامل فردی – عوامل فرایندی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.