پرسشنامه خانواده (جو خانوادگی)
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: سنجش میزان سلامت روانی خانواده فرد با استنباط خود فرد زیر مقیاس ها: صراحت بیان – مسئولیت – بازبودن با دیگران – بیان انواع احساس ها – ایجاد فضای گرم در خانه – حل تعارض ها بدون ایجاد استرس غیر لازم – ایجاد حساسیت نسبت به هم فهمی – ایجاد اعتماد به انسانها براساس نیکی نهاد آدمی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.