پرسشنامه چارچوب نوع خرید سازمانی آندرسون و همکاران – نسخه ۲
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۹ هدف: سنجش نوع خرید سازمانی زیر مقیاس ها: تازگی و اطلاعات – جایگزین ها نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه چارچوب نوع خرید سازمانی آندرسون و همکاران – نسخه ۱
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: سنجش نوع خرید سازمانی زیر مقیاس ها: تازگی و اطلاعات – جایگزین ها نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.