پرسشنامه توانایی استفاده بهینه از زمان و زمانبندی در افراد
پرسشنامه / دی ۲۴, ۱۳۹۴

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش توانایی افراد در استفاده بهینه از زمان و زمانبندی معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI)

تعداد گویه ها: ۶۶ هدف: ارزیابی چشم انداز زمان در افراد زیر مقیاس ها: دیدگاه زمانی گذشته / منفی – دیدگاه زمانی حال / لذت گرا – دیدگاه زمانی آینده – دیدگاه زمانی متعالی / آینده – دیدگاه زمانی گذشته مثبت – دیدگاه زمانی حال معتقد به سرنوشت نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۹ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word دانلود پرسشنامه

پرسشنامه مدیریت زمان کوئین و همکاران
پرسشنامه / شهریور ۲۲, ۱۳۹۴

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: بررسی میزان بهره کافی بردن از زمان سازندگان پرسشنامه: کوئین و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه مدیریت زمان اسمیت، ریلی و کارن میدکیف
پرسشنامه / شهریور ۲۲, ۱۳۹۴

تعداد گویه ها: ۱۳ هدف: شناسایی چرخه بهره وری روزانه افراد سازندگان پرسشنامه: اسمیت، ریلی و کارن میدکیف معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۹ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه فنون مدیریت زمان
پرسشنامه / شهریور ۲۱, ۱۳۹۴

تعداد گویه ها: ۳۵ هدف: ارزیابی میزان استفاده از فنون مدیریت زمان در انجام فعالیت ها نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه استفاده بهینه از وقت
پرسشنامه / شهریور ۴, ۱۳۹۴

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: ارزیابی استفاده بهینه از وقت و زمان نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.