پایان نامه بررسی شیوه های خصوصی سازی در ایران و لهستان با رویکرد تطبیقی

امروزه خصوصی سازی به سیاست اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا بدل شده است. قانونگذار ما نیز به منظور همگام سازی خود با این سیاست غالب، دست به تصویب قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی زد. هرچند تصویب این قانون می تواند گامی برای ایجاد تحول اقتصادی کشور و تبدیل آن از اقتصاد انحصاری دولتی به اقتصاد رقابتی خصوصی محسوب شود اما متاسفانه از تاریخ اجرایی شدن این قانون در اوایل سال ۱۳۸۷ تاکنون، بسیاری از صاحبنظران و دست اندرکاران اجرایی کشور از نحوه اجرا و پیامدهای آن ابراز نارضایتی کرده اند و با توجه به تجربه ناموفق ایران در گذشته در زمینه خصوصی سازی برخی اتخاذ این سیاست اقتصادی را از هم اکنون شکست خورده می پندارند. برای کاستن از این نگرانیها، مطالعه علمی و کاربردی می توان بسیار گره گشا باشد. در این پروژه درصدد پاسخگویی بدین سوال هستیم که ابزارهای لازم برای اجرای کارای قانون خصوصی سازی چیست و تجارب مثبت و منفی لهستان در این زمینه، ریشه در چه عواملی دارد؟ و آیا مقررات خصوصی سازی ایران و ساختار حقوقی و اقتصادی کشور، بستر لازم را برای اجرای موفقیت آمیز خصوصی سازی فراهم می کنند؟ بر این اساس در این مقاله تجربه مثبت و منفی کشور…

پرسشنامه خصوصی سازی
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۴۱ هدف: ارزیابی خصوصی سازی در سازمان زیر مقیاس ها: اصول و کاربرد – اشکال خصوصی سازی – زمینه های کاربرد – انگیزه های خصوصی سازی – اهمیت نقش خصوصی سازی – موانع خصوصی سازی – عوامل تسهیل کننده کاربرد خصوصی سازی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.