آزمون مقیاس انگیزه تأیید (AMS)

آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۷۲
هدف: ارزیابی انگیزه تایید افراد در موقعیت های مختلف
زیر مقیاس ها: رفتار هنجاری – همرنگی اجتماعی – خودنمایی مثبت – حالت دفاعی داشتن – وابستگی – پاسخ دهی اجتماعی – تأیید اجتماعی
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۲۰
فرمت فایل: word

49,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند