مقاله نقش حوزه و دانشگاه در زمینه‏ سازی فرهنگ مهدویت با رویکرد رسانه پست مدرن

سپتامبر 14, 2015

هدف از این پژوهش ، بررسی نقش حوزه و دانشگاه در زمینه‏ سازی فرهنگ مهدویت با رویکرد رسانه های پست مدرن می باشد. در این پژوهش ابتدا ابعاد فرهنگی و کارکردهای مهم این دو دستگاه مورد مطالعه و کاوش قرار گرفت. سپس با استفاده از مشخصه های رسانه های پست مدرن، در سایه همکاری دوجانبه حوزه و دانشگاه یافته های فرهنگی موثر ارائه گردید. روش پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی نظری است زیرا داده ها و مواد اولیۀ تحلیل به روش کتابخانه ای گردآوری شده است که در مجموع روش تحقیق کیفی- تحلیلی می باشد. نتایجی که از این مقاله حاصل گردید باید گفت که محقق پس از بررسی ابعاد فرهنگی دانشگاه و حوزه با استفاده از مشخصه های رسانه های پست مدرن، زمینه سازی در ابعاد زیر را توصیه می نماید که این ابعاد فرهنگ مهدویت را تبیین و تفسیر می نماید. نقش حوزه و دانشگاه به عنوان دو روی سکه، برای پاسخگویی به برداشت های انحرافی که کج فهمان و دشمنان اسلام آنرا دوچندان می نمایند کاری است پسندیده که لازمه توجه به این امر بایستی در اولویت قرار گرفتن رویکردهای فرهنگی زیر خلاصه گردد:
بسط و نفوذ فرهنگ انتظار در جامعه دانشگاهی، گفتمان دینی با همکاری دو جانبه ،تبلیغ هرچه بیشتر دین و دینداری در آخرالزمان ، تبلیغ ویژگی انسان منتظر با قرائت‏های متکثر، بازتولید پیام‏های مهدوی در قالب‏های جدید، تقویت روح جمعی در بین دانشگاهیان و حوزویان، ایجاد زمینه سازی برای احساسات معنوی ، بسترسازی برای ایجاد تحول روحی، اطلاع‏ رسانی و اطلاع یابی از مشترکات ادیان گوناگون.

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
سوال اساسی
مفاهیم نظری
زمینه سازی و ابعاد آن
فرهنگ و مفهوم آن
رسانه و مفهوم آن
فرهنگ مهدویت و اهمیت آن
ابعاد فرهنگی حوزه های علمیه و کارکرد آنها
ابعاد فرهنگی دانشگاه ها و کارکرد آنها
رسانه های پست مدرن و اما و اگر ها
روش شناسی
یافته ها
بسط و نفوذ فرهنگ انتظار در جامعه دانشگاهی
گفتمان دینی با همکاری دو جانبه
تبلیغ هر چه بیشتر دین و دینداری در آخرالزمان
تبلیغ ویژگی انسان منتظر با قرائت های متکثر
بازتولید پیام های مهدوی در قالب های جدید
تقویت روح جمعی در بین دانشگاهیان و حوزویان
ایجاد زمینه سازی برای احساسات معنوی
بستر سازی برای ایجاد تحول روحی
اطلاع رسانی و اطلاع یابی از مشترکات ادیان گوناگون
بحث و نتیجه گیری
منابع و مآخذ

تعداد صفحات: ۱۹
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند