پایان نامه بررسی اثر بخشی روش درمانی شناختی – رفتاری و آموزش راهبردهای مطالعه بر کاهش علائم اضطراب دانش آموزان

آگوست 27, 2015

اضطراب یکی از شایع ترین مشکلات عاطفی انسان امروز است که آن چنان درتارو پود زندگی وی ریشه دوانیده که به جرات می توان گفت زمینه ساز بسیاری از بیماری های جسمی،کسالت های روحی،آشفتگی های رفتاری و واکنش های نامناسب اوست. دردوران کودکی ترس و اضطراب، جزء لاینفک زندگی است وبه روشنی بیانگر رشد طبیعی می باشد.درحالی که اضطراب و ترس عمده در سال های اولیه زندگی رایج است ؛ اما، اضطراب از مدرسه، به ویژه اضطراب امتحان در دوران دبستان و بعد از آن رخ می دهد. اضطراب امتحان هنگامی پیش می آید که فرد نسبت به کارآمدی عملکرد، توانایی استعداد خود در شرایط امتحان و یا در موقعیت هایی که در آن ها مورد ارزشیابی قرار می گیرد دچار نگرانی،تشویش و تردید می شود.در چنین مواردی ممکن است ضربان قلب فرد تند تند بزند، دست ها بلرزد، عرق کند، احساس گیجی نماید.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله تحقیق
اهمیت وضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف کلی
سوالات یا فرضیه‌های تخصصی
تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
اضطراب
انواع اضطراب
نظریه های اضطراب
دیدگاه روان تحلیل گری
دیدگاه رفتارگرایان
دیدگاه شناختی
دیدگاه انسان گرایی و پدیدار شناختی
اضطراب مدرسه
اضطراب امتحان
تعریف اضطراب امتحان
مدلها و نظریه های اضطراب امتحان
علایم و نشانه های اضطراب امتحان
شیوع اضطراب امتحان
مولفه های اضطراب امتحان
سبب شناسی اضطراب امتحان
اضطراب عمومی
عزت نفس
خود پنداره
تیپ شخصیت A
خود کار آمدی
درماندگی آموخته شده
سرسختی روانشناختی
خودتنظیمی
انگیزش
حواسپرتی
هوش
انگیزه موفقیت
آمادگی
انتظارات دانش آموزان
نیازها
اضطراب صفت وحالت
روشهای مقابله با اضطراب امتحان
تن آرامی
حساسیت زدایی منظم
درمان شناختی
درمان منطقی هیجانی
هیپنوتیزم شناختی رفتاری
مشاوره حمایتی
الگوسازی
آموزش توجه
ایمن سازی در مقابل استرس مایکنبام
آموزش مهارتهای مطالعه
درمانهای دارویی
آموزش ایمن سازی در مقابل استرس مایکنبام
فرایند مفهوم سازی مجدد
فراگیری مهارتها و تمرین
کاربرد وپیگیری
آموزش مهارتهای مطالعه
هدفمندی مطالعه
بسط اطلاعات
تدابیر یادیار
الگوی یادگیری فعال
سوابق پژوهشی
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه‌گیری (حجم نمونه و روش محاسبه)
متغیرهای پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیر وابسته
متغیرهای کنترل
ابزار گردآوری داده‌ها و ذکر ویژگیهای آنها (پرسشنامه، مصاحبه و…)
مصاحبه بالینی سازمان یافته
پرسشنامه اضطراب امتحان
شیوه های مداخله
پکیج درمان شناختی – رفتاری برای کاهش اضطراب امتحان
روش آموزش تن آرامی پیشرونده
آموزش بازسازی شناختی ومراحل آن
روش های لازم برای به دست آوردن اطلاعات شناختی
روش های تجزیه و تحلیل شناخت
روش های تغییرشناخت
روش بررسی تجربی و آزمون و ارزیابی باورها و برداشت ها
حساسیت زدایی خویشتندارانه
پکیچ آموزش راهبردهای مطالعه(راهبردهای شناختی وفراشناختی)
روش اجرا
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
منابع و مأخذ
منابع انگلیسی

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۶۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند