پایان نامه بررسی شیوه های خصوصی سازی در ایران و لهستان با رویکرد تطبیقی

سپتامبر 3, 2015

امروزه خصوصی سازی به سیاست اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا بدل شده است. قانونگذار ما نیز به منظور همگام سازی خود با این سیاست غالب، دست به تصویب قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی زد. هرچند تصویب این قانون می تواند گامی برای ایجاد تحول اقتصادی کشور و تبدیل آن از اقتصاد انحصاری دولتی به اقتصاد رقابتی خصوصی محسوب شود اما متاسفانه از تاریخ اجرایی شدن این قانون در اوایل سال ۱۳۸۷ تاکنون، بسیاری از صاحبنظران و دست اندرکاران اجرایی کشور از نحوه اجرا و پیامدهای آن ابراز نارضایتی کرده اند و با توجه به تجربه ناموفق ایران در گذشته در زمینه خصوصی سازی برخی اتخاذ این سیاست اقتصادی را از هم اکنون شکست خورده می پندارند. برای کاستن از این نگرانیها، مطالعه علمی و کاربردی می توان بسیار گره گشا باشد. در این پروژه درصدد پاسخگویی بدین سوال هستیم که ابزارهای لازم برای اجرای کارای قانون خصوصی سازی چیست و تجارب مثبت و منفی لهستان در این زمینه، ریشه در چه عواملی دارد؟ و آیا مقررات خصوصی سازی ایران و ساختار حقوقی و اقتصادی کشور، بستر لازم را برای اجرای موفقیت آمیز خصوصی سازی فراهم می کنند؟ بر این اساس در این مقاله تجربه مثبت و منفی کشور لهستان در زمینه خصوصی سازی از زاویه حقوق و اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته و در هر قسمت، وضعیت حقوق ایران مطالعه تطبیقی خواهد شد.

فهرست مطالب

فصل اول: مبانی تحقیق
مقدمه
مفهوم خصوصی سازی
زیربنای نظری مفهوم خصوصی سازی
تاریخچه خصوصی سازی در ایران
معیارها و پیش نیازهای خصوصی سازی
اهداف خصوصی سازی در دولتها
رابطه دولت با بخش خصوصی
فصل دوم: موانع و محدودیتهای خصوصی سازی در ایران
مقدمه
نکاتی جهت اجرای موفق سیاست های اصلی ۴۴
موانع و الزامات اجرایی پیش روی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
اندازه دولت
فرهنگ ضد سیاست های کلی اصل ۴۴
کافی نبودن ظرفیت بورس
آماده نبودن بدنه دولت
کم توجهی به بخش تعاون
واگذاری سهام عدالت، خصوصی سازی نیست
فصل سوم: مقایسه خصوصی سازی کشور ایران و لهستان
مقدمه
شیوه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام تحت مدیریت دولتی
شیوه خصوصی سازی از طریق انتقال سهام به کارگران و مدیران
شیوه خصوصی سازی از طریق فروش مستقیم (خصوصی سازی مستقیم)
خصوصی سازی از طریق سیستم کوپنی (سیستم ووچر)
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری و ارائه راهکار
نتیجه گیری و ارائه راهکار
فهرست منابع مورد استفاده
چکیده انگلیسی

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۷۸
فرمت فایل: word

490,000.00 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند