پایان نامه بررسی عوامل موثر بر بی رغبتی دانش آموزان دختر به ساعات درس ورزش

آگوست 27, 2015

امروزه توجه به ورزش بویژه ورزش بانون به موازات رشد تسهیلات و امکانات ورزشی آقایان مورد توجه و عنایت مسئولیت ذیربط تربیت بدنی و آموزش و پرورش قرار گرفته است. ورزش زنان و دختران به لحاظ ویژگیهای فیزیولوژیک زنان از یکسو و فضای فرهنگی، اجتماعی حاکم بر خانواده و جامعه در این خصوص از سوی دیگر، شرایطی را پدید آورده است که علیرغم توجه عوامل ذیربط و خود باوری زنان و دختران در خصوص احراز جایگاه های برتر در میادین ورزشی در کسب افتخارات ملی و بین المللی هنوز در مدارس دخترانه این امر مهم با اقبال چندانی از سوی دختران مواجه نگردد و ساعات درس ورزش به عنوان تنها موعد و زمان پرداخت ولو اجباری به سلامت فردی از سوی دختران مورد بی مهری قرار گیرد.
از آنجا که سرمایه گذاری روی دختران امروز از حیث بهداشت جسمی و روحی به مادران سرزنده و شاداب فردا منتهی می شود، بجاست عوامل متعددی که بر ورزش دختران موثر هستند و احیاناً موانع احتمالی که موجبات بی رغبتی این قشر به ورزش بویژه ورزش در مدارس می گردد مورد کنکاش و تحلیل های علمی قرار گیرد. گستره عوامل ذیربط در این خصوص از عوامل خانوادگی گرفته تا عوامل فرهنگی، فردی و اجتماعی ما را در بر آن داشت تا به مطالعه ی این عوامل با یک رویکرد علمی در سطح مدارس متوسطه دخترانه بپردازیم تا از این رهگذر کار از جنبه علمی (practical) مناسب برخوردار باشد. تحقیق حاضر با این رویکرد به ورزش دختران در مدارس می نگرد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
موضوع تحقیق
طرح مسئله
هدف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه های تحقیق
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
تاریخچه ورزش بانوان در ایران و جهان
چهارچوب نظری تحقیق
تئوری تلفیقی جورج هومنز و رابرت دال
نقد و بررسی تئوری روانشناسی اجتماعی هومنز و رابرت دال
فرضیه های تحقیق
پیشینه (تحقیقات انجام شده در داخل کشور)
نقد پیشینه تحقیق (تحقیقات انجام شده)
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری، حجم نمونه، شیوه نمونه گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
تکنیک های مورد استفاده در توصیف و تحلیل داده ها
اعتبار و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات
فرضیه های تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعاریف متغیرها
تعاریف مفهومی
تعاریف عملی
نحوه سنجش فرضیات تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
توصیف داده های جداول یک بعدی
توصیف جداول فراوانی دانش آموزان
جداول دو بعدی و آزمون فرضیات
توصیف جداول فراوانی مربیان تربیت بدنی
تحلیل داده ها
محاسبه ضریب همبستگی (correlation)
محاسبه ضرایب رگرسیونی
تفسیر ضرایب رگرسیونی چند متغیره
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و بررسی
پیشنهادات کاربردی
پیشنهاد برای مسئولین تربیت بدنی در آموزش و پرورش
پیشنهاد برای اولیای مدارس
پیشنهاد برای دانش آموزان
پیشنهادات کلی
محدودیت ها و موانع تحقیق
منابع
منابع پایان نامه
منابع فارسی
منابع انگلیسی
ضمایم
نمونه پرسشنامه دانش آموزان
نمونه پرسشنامه مربیان ورزش

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۱۳
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند