پایان نامه تحلیل عاملی گرایش کشاورزان به خرید سموم وارداتی

سپتامبر 4, 2015

هدف اصلی پژوهش تمرکز بر یافتن جواب سوالاتی است که بدنبال کشف علل و عوامل گرایش کشاورزان به خرید سموم وارداتی و به عبارت دیگر ترجیح سموم وارداتی بر نوع تولید داخلی آن است. به منظور یافتن پاسخ به این سوالات پرسشنامه ای با ۲۲ سوال طراحی و بین ۲۲۰ نفر از بهره برداران با سوابق کاری و تحصیلات مختلف توزیع گردید. اطلاعات جمع آوری شده به روش تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرقته و به نتایجی دست یافتیم. برای برآورد پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که با لحاظ نمودن تعداد ۲۰ پرسشنامه و استفاده از نرم افزار SPSS مقدار آلفا ۸۹۴/۰ بدست آمده است که درجه بالای همبستگی سوالات و برخورداری از پایایی بالا می باشد. از میان ۲۲ عامل مورد پرسش ۱۶ عامل تائید گردید که انها را به عوامل شخصی و فردی، عوامل فیزیکی، عوامل ذهنی و روانی، عوامل تحصیلی، عوامل نفوذ و عوامل تبلیغات تقسیم بندی و نام گذاری نمودیم.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
اهداف پژوهش
اهداف ویژه
سوالات پژوهش
تعاریف مفهومی و عملیاتی
قلمرو پژوهش
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
عوامل تأثیر گذار در رفتار خرید
عوامل فرهنگی
عوامل اجتماعی
عوامل شخصی
عوامل روان شناختی
نظریه انگیزش فردریک هرزبرگ
ادراک
یادگیری
باورها و عقاید
عوامل موثر بر رفتار خرید
مدل رفتار خریدار
نقش خرید مصرف کننده
تصمیم های خرید
مراحل فرآیند خرید
انواع دیدگاهها در رفتار مصرف کننده
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
روایی و پایایی ابزار سنجش
قلمرو تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده های آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
بخش اول: توصیف آماری سوالات پرسشنامه
توزیع نرمال داده ها
بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری
پیشنهادها
پیشنهادها در راستای تحقیق
محدودیت های تحقیق
پیشنهادها برای محققان آتی
فهرست منابع
ضمایم
چکیده انگلیسی

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۹۱
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.