پرسشنامه توسعه مدیریت

آگوست 31, 2015

تعداد گویه ها: ۳۵
هدف: ارزیابی توسعه مدیریت و ابعاد آن
زیر مقیاس ها: هدف – رهبری – نگرش نسبت به تغییر – پاداش – روابط – ساختار – مکانیزم های سودمند
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

49,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند