پرسشنامه نگرش و توانایی معنوی

سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۴۳
هدف: سنجش سطح معنویت و رشد معنویت
زیر مقیاس ها: نگرش معنوی – توانایی معنوی
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۷
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند