پروپوزال ارزیابی عوامل موثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی

سپتامبر 8, 2015

فهرست مطالب

فرم طرح تحقیق
اطلاعات مربوط به دانشجو
اطلاعات مربوط به استاد راهنما
اطلاعات مربوط به استادان مشاور
اطلاعات مربوط به پایان نامه
بیان مسئله
تعاریف متغیرها
تعاریف مفهومی
تعاریف عملیاتی متغیرها
متغیرهای مستقل و تعریف عملیاتی آنها
سوابق مربوط (بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق)
فرضیه ها
جامعه آماری
اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورت های خاص انجام تحقیق)
هدف کاربردی
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟
روش کار
جدول زمان بندی مراحل انجام دادن تحقیق از زمان تصویب تا دفاع نهایی
فهرست منابع و مآخذ
هزینه های تحقیق پایان نامه
تأییدات

تعداد صفحات: ۱۴
فرمت فایل: word

490,000.00 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند