پروپوزال بررسی موانع ارزشیابی مستمر و راههای تقویت اجرای مطلوب آن در دوره های تحصیلی

سپتامبر 6, 2015

هدف از ارزشیابی در نظام آموزشی نیز مقایسه وضع موجود آموزشی با وضع مطلوب آن است تا با مشخص شدن کاستی ها ، تصمیمات لازم در مورد آنها اتخاذ شود. اما قبل از پرداختن به انواع ارزشیابی که اهداف متعددی را در نظر می گیرند باید گفت که هر نوع از ارزشیابی بنا بر رسالتش مراحلی نیز دارد.

فهرست مطالب

بخش اول: اطلاعات مربوط به مجریان طرح
نام و نام خانوادگی مجریان طرح
سوابق شغلی مجریان طرح
سوابق تحصیلات دانشگاهی مجریان طرح
سابقه فعالیتهای تحقیقاتی مجریان طرح
آدرس مجریان طرح
مشخصات همکاران مجریان طرح
بخش دوم: اطلاعات مربوط به طرح تحقیق
عنوان طرح
مقدمه
تعریف و بیان مسئله
اهداف اجرای طرح
اهداف کلی تحقیق
اهداف جزیی تحقیق
ضرورت اجرای طرح یا اهمیت موضوع
سوابق مربوط به تحقیق های انجام شده مرتبط با طرح مورد نظر و نتایج آنها (پیشینه تحقیق)
فرضیه ها یا سوالات ویژه تحقیق
روش یا روشهای تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری
نحوه جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز
تعریف واژه ها (تعاریف مفهومی و عملیاتی)
تعریف مفهومی
تعریف عملیاتی
تبیین چگونگی کاربست یافته های پژوهش در آموزش و پرورش
منابع
بخش سوم: اطلاعات مربوط به زمان اجرای طرح
بخش چهارم: هزینه ها و بودجه های مورد نیاز پروژه عملیاتی پیشنهادی

تعداد صفحات: ۱۳
فرمت فایل: word

490,000.00 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند