پروپوزال بررسی مولفه های تحول در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مدل تلفیقی تحول جان گاتر و پیتر دراکر)

سپتامبر 8, 2015

شناخت و پیش بینی متغیرهای محیطی و دستیابی به استراتژی های مناسب برای رویارویی با آن ها برجسته ترین هدفی است که مدیران باید آن را دنبال کنند. در این راه شناخت گستره تحول های محیطی که تأثیر آن ها بر بعدهای گوناگون سازمانی و سرایت این متغیرها از یک محیط به محیط دیگر که بعضاً فراتر از مرزهای یک سازمان، کشور و یا منطقه می رود، مورد نظر خواهد بود. در زمان حاضر، مقوله «مدیریت تحول» به درستی «مقوله اصلی» مدیریت به حساب می آید. تمامی فعالیتهای سازمانی با مدیریت تحول سر و کار دارد و تغییر در تار و پود آن سرشته است. به دلیل دگرگونی های اساسی در محیط پویای برون سازمانی و محیط درونی سازمان ها، تغییرات در سازمان ها اجتناب ناپذیر است. برای موفقیت و کامیابی، ایجاد تغییرات ضروری است و سازمانی که نتواند این تغییرات را به نحو صحیح و منطبق با آرامانش به اجرا گذارد، ناگزیر شرکت خواهد خورد.

فهرست مطالب

فرم طرح تحقیق
۱- اطلاعات مربوط به دانشجو
۲- اطلاعات مربوط به استاد راهنما
۳- اطلاعات مربوط به استادان مشاور
۴- اطلاعات مربوط به پایان نامه
۵- بیان مسأله (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسشهای تحقیق، منظور تحقیق)
۶- سوابق مربوط (بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج بدست آمده در داخل و خارج کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق)
۷- فرضیه ها
سوالات پژوهش
فرضیات پژوهش
۸- اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقیق)
هدف کلی
اهداف جزئی
۹- در صورت داشتن هدف کاربردی نام بهره وران (اعم از موسسات آموزشی و اجرایی و غیره)
۱۰- جنبه نوآوری و جدیدبودن تحقیق در چیست؟
۱۱- روش کار
الف) نوع روش تحقیق
ب) روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و غیره)
پ) ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات آزمایشگاهی و بانکهای اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره)
ت) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
۱۲- جدول زمانبندی مراحل انجام دادن تحقیق از زمان تصویب تا دفاع نهایی
۱۳- فهرست منابع و مآخذ (فارسی و غیر فارسی)
۱۴- هزینه های تحقیق پایان نامه
الف) منابع تأمین بودجه پایان نامه و میزان هر یک (ریال، ارزی، تجهیزاتی و غیره)
ب) هزینه های پایان نامه
ب۱- هزینه های پرسنلی
ب۲- هزینه های مواد و وسایل
ب۳- هزینه های متفرقه
۱۵- تأییدات

تعداد صفحات: ۱۶
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.