پروپوزال عزت نفس و انگیزه پیشرفت در دانشجویان

سپتامبر 6, 2015

در پژوهش حاضر عزت نفس و انگیزه ی پیشرفت در دانشجویان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
انگیزه به عنوان یک گرایش ویژه یا گرایش رفتار نسبتاً ثابت رفتاری که به موقعیت بستگی ندارد معرفی می گردد.
انگیزش مهمترین شرط یادگیری است ، وقتی ما به موضوعی برانگیخته می شویم . نسبت به آن راغب تر می شویم و بهتر یاد می گیریم.

فهرست مطالب

مقدمه
بیان مسئله
ضرورت پژوهش
پیشینه تحقیق
دیدگاه انسان گرایانه
نظریه راجرز
تعریف عزت نفس
مولفه های اساسی عزت نفس
دیدگاه راجرز در شکل گیری شخصیت
اهداف تحقیق
سوالات پژوهشی
روش تحقیق
جامعه آماری
روش تجزیه و تحلیل
منابع

تعداد صفحات: ۱۸
فرمت فایل: word

490,000.00 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند