پروژه بررسی اثربخشی آموزش ضمن خدمت در کارآیی مدیران

سپتامبر 5, 2015

آموزش ضمن خدمت یکی از موثرترین ابزارهای مدیران برای مقابله با تغییرات محیطی بوده و ضامن ارایه مناسب خدمات بخصوص در سازمان های خدماتی و دولتی می باشد که چنانکه منظم و هدفمند و در راستای نیازهای واقعی کارکنان تدوین و اجراء شود نه تنها عملکرد کارکنان و سازمان را بالا میبرد بلکه مهارت های مدیران و افزایش رضایت کارکنان وارباب رجوع را نیز در پی خواهد داشت. این تحقیق تاثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش کارایی مدیران را در سازمانها مورد توجه وارزیابی قرار می دهد ودرپی پاسخگویی به این پرسش اصلی هستند که آیا گذراندن دوره های آموزش ضمن خدمت کارایی کارکنان را افزایش می دهد؟ همچنین آموزش ضمن خدمت قادر است نیروی انسانی را برای انجام بهتروظایف محوله پرورش دهد؟ گذراندن این دوره ها چگونه برنامه ریزی مدیریت تخصص خلاقیت رضایت شغلی وطرز برخورد کارآموزان با ارباب رجوع را تحت تاثیرقرار می دهد؟آیاعملکرد کارکنان را افزایش می دهد؟به منظورپاسخگویی به پرسشهای یاد شده آثار ونتایج آموزش ضمن خدمت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و سپس میزان تاثیر رابطه بین دو عامل آموزش ضمن خدمت و کارایی مشخص می گردد که دقت عمل مدیران در تصمیم گیری واختصاص بودجه به آموزش را بهبود می بخشد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف کلی تحقیق
اهداف جزئی تحقیق
سوالات تحقیق
متغیرهای مربوط به تحقیق
تعریف اصطلاحات واژه ها
تعریف مفهومی متغیرها
اثربخشی
آموزش ضمن خدمت
کارایی
تعریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
مبانی نظری تحقیق
آموزش ضمن خدمت
انواع آموزش های ضمن خدمت
انواع آموزش های ضمن خدمت بر حسب هدف
تاریخچه آموزش ضمن خدمت
اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان
آموزش ضمن خدمت در محل کار
تهیه و تدوین برنامه عمل
اجرای آموزش ضمن خدمت وشناسایی عوامل موثر برآن
روشهای آموزش ضمن خدمت
رابطه ی کارایی با بهره وری و اثربخشی
الگوی اثربخشی افزوده
سنجش اثربخشی دوره های آموزشی
ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی
فعالیتهای عمومی مدیران
تاریخچه ی مدیریت امورکارکنان و منابع انسانی
وظیفه ها و فعالیتهای مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی
غنی سازی مدارس با توسعه ی منابع انسانی
فرایند آموزش کارکنان
پرورش مدیران
مبانی عملی تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری
روش جمع آوری داده ها
ابزارسنجش
منابع

تعداد صفحات: ۵۲
فرمت فایل: word

490,000.00 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند